Porównanie rodziny trzmieli i rodziny pszczoły miodnej

 

U trzmieli nie występują tak wyspecjalizowane zachowania społeczne znane z rodzin pszczelich jak np. tańce informacyjne. Jednak mają także bardzo ciekawe, wyspecjalizowane zachowania i tak na przykład niektóre trzmiele potrafią utrzymać stałą temperaturę gniazda na poziomie około 30 stopni Celsjusza.

U trzmieli występuje także bardzo duże zróżnicowanie komórek woskowych co jest świadectwem ich zaawansowanego rozwoju.

 

 

Porównanie cech społecznych rodziny trzmielej i rodziny pszczelej

 

Trzmiele

Pszczoła miodna

Królowe i robotnice różnią się nieznacznie pod względem morfologicznym a formy przejściowe są częste

Królowe i robotnice znacznie różnią się od siebie, brak form przejściowych.

Roczny cykl życiowy, nowe rodziny zakładane przez pojedyncze królowe, stosunkowa mała wielkość dojrzej kolonii.

Wieloletni cykl życiowy, nowe kolonie powstają przez rójkę.

Królowa utrzymuje dominację reprodukcyjna przez agresywne zachowanie.

Królowa utrzymuje dominację reprodukcyjną za pomocą feromonów.

Larwy hodowane są w grupach, konkurują między sobą o pokarm, który umieszczany jest w sposób przypadkowy w ich pobliżu.

Larwy hodowane są w oddzielnych komórkach na plastrach, karmienie i opieka jest indywidulana.

Larwy karmione są nieprzerobionym pyłkiem oraz zwrócona mieszaniną pyłku i miodu.

Larwy przynajmniej częściowo karmione są specjalnym pokarmem który jest wydzieliną gruczołów żuwaczkowych i gardzielowych.

Królowa reguluje sama rozwój rodziny, budując wszystkie komórki dla jaja i składając w nich jaja.

Królowa nie odgrywa bezpośredniej roli we wzroście rodziny i w budowie plastrów. Wszystko to regulują robotnice.

Słabo zróżnicowany podział pracy w gnieździe.

Bardzo silnie zróżnicowany podział pracy w zależności od wieku robotnicy.

Brak alarmowania chemicznego.

Bardzo dobrze rozwinięte alarmowanie chemiczne za pomocą feromonów.

Brak rekrutacji wśród robotnic.

Bardzo dobrze rozwinięta rekrutacja, poprzez feromony i taniec informacyjny.

 

 

 Źródło: Ekologia Pszczół