Etapy rozwoju rodziny trzmielej

W rocznym cyklu rozwoju rodziny trzmielej występują następujące etapy:

  1. Początek składania jaj przez królową.
  2. Wyjście pierwszych robotnic.
  3. Królowa przechodzi od składania jaj diploidalnych ? z których wylęgają się robotnice i królowe, do składania jaj haploidalnych ? z których wylęgają się tylko samce ? jest to tzw. ?switch point"
  4. Początek produkcji królowych.
  5. Utrata dominacji przez królową ? część robotnic i młodych samic odnosi się agresywnie do królowej i ostatecznie dochodzi do pozbawienia królowej jej funkcji.

Etapy rozwoju rodziny trzmielej
Trzmiele

Tempo rozwoju rodziny trzmielej na początku jest bardzo powolne by po przekroczeniu pewnego krytycznego punktu  ? pojawieniu się odpowiedniej liczy młodych robotnic, doprowadzić do wręcz niebywałej eksplozji rozwoju.

Wyróżniamy także dwa modele rozwoju rodziny trzmielej. Modele te różnią się od siebie czasem w którym matką zaczyna składać jajeczka haploidalne.

Jeśli moment ten następuje wcześnie prowadzi to do powstania zdecydowanej dominacji samców trzmieli kosztem jednoczesnego spadku liczby robotnic i wręcz ledwie zauważalnej obecności młodych samic.

Druga strategia wiąże się z późnym rozpoczęciem ?produkcji" samców oraz młodych samic. W tym wypadku ilość samców tylko nieznacznie przekracza ilość młodych samic, a ich ilość łącznie jest znacznie mniejsza niż ilość robotnic w gnieździe.

Bardzo zdumiewający wręcz jest fakt, że w każdym z tych przypadków średnia, łączna biomasa całego gniazda jest prawie identyczna.

Źródło: Józef Banszak "Ekologia pszczół"